מי יקבל את פיצויי הביטוח שלך?

דף הבית >> מאמרים >> כללי >> מי יקבל את פיצויי הביטוח שלך?

החיים מלאים הפתעות, לרוב נעימות אך לעיתים מה לעשות, גם פחות

מקרה פטירה, לא עלינו, אינו הפתעה, אלא מועד התרחשותה. 
כל אחד מאתנו נדרש לבחון רכישה של ביטוח חיים, בין אם במסגרת תנאיו הסוציאליים במקום עבודתו, כבטוחה להחזר משכנתא, או על מנת להבטיח את חוסנה הכלכלי של משפחתו, בן זוגו וילדיו.
כיסוי ביטוחי למקרה מוות, הינו בסיסי ופשוט, ובד"כ מבחן התביעה לתשלום תגמולי ביטוח הינו באם המבוטח נפטר או לא.

במקרה מוות חו"ח, נשאלת השאלה מה יבטיח המשך קיום מכובד של שאירי המבוטח, מי יקבל את רכוש של המנוח וגם ומי יזכה לתגמולי הביטוח?

בבואנו לבדוק את מרכיבי הפוליסה בביטוח חיים הרלוונטית נבחין בכמה סוגים עיקריים של מרכיבי הכיסוי וייעודם:

 • כיסוי ביטוחי (ריסק) למקרה מוות
 • כספי החיסכון הנחסכים ע"י המבוטח לאורך חיי הפוליסה\קרן הפנסיה עד הפנסיה
 • כספי הפיצויים שהופרשו ע"י המעסיק של העובד המבוטח

עד כאן, הכול נראה ברור, כעת נבדוק מה יקרה במקרה מוות חו"ח של המבוטח

בדוגמא ראשונה נתייחס למשה, שרכש פוליסת ביטוח חיים במסגרת עבודתו (ביטוח מנהלים), לפוליסה זו הופקדו הפרשות העובד והמעביד בחלוקה הבאה:

 • 5% משכרו לקופת תגמולים ע"ח עובד
 • 5% משכרו לקופת תגמולים ע"ח מעסיק
 • 8.33% משכרו לקופת פיצויים ע"ח מעסיק

במסגרת הפרשות אלו, רכש משה כיסוי חד פעמי למקרה מוות (ריסק), חיסכון (תגמולים) ופיצויים.
רצה הגורל, ומשה טבע בחוף הצוק לאחר שמדוזה נדבקה לפניו בהפתעה וחנקה אותו למוות.
משה רשם את אשתו ושני ילדיו (שכבר מלאו להם 18) כמוטבים בפוליסה בחלקים שווים.
לאחר מקרה המוות המצער, הוציאה אלמנתו צו ירושה מבית משפט לענייני משפחה ובו נקבע כי היא זכאית לשיעור של 50% מכספי עזבונו של המנוח וכל אחד מילדיו, זכאי לשיעור של 25% מאותו עיזבון.

לכאורה, ע"פ סעיף 11 לחוק הירושה, חלוקה זו סטנדרטית ומקובלת אך מאחר ועסקינן בכספי פוליסת ביטוח, קובע סעיף 147 לחוק הירושה כי סכומים המשולמים עקב מותו של אדם ע"פ חוזה ביטוח, אינם נכללים בעיזבון, לפיכך כיצד יחולקו כספי הפוליסה?

 • חלק ראשון: סכום הביטוח בכיסוי למקרה מוות (ריסק) סכום הביטוח יחולק בין המוטבים שווה בשווה כפי שקבע המנוח בעת שרשם את מוטבי הפוליסה עוד בחייו.
 • חלק שני תגמולים: (הכספים שנצברו מהפרשה משותפת בשיעור של 5% עובד + 5% מעסיק). גם כאן, יחולק הסך שנצבר בין שלושת המוטבים בשיעור שקבע המנוח בפוליסת הביטוח.
   
 • חלק שלישי פיצויים: (הכספים שנצברו מהפקדת המעסיק בשיעור של 8.33%). בחלק זה, גובר חוק פיצויי פיטורין, אשר קובע כי סכומי הפיצויים שנצברו בפוליסת הביטוח או בכל קופה אחרת הייעודית לצבירת פיצויים, לא יועברו למוטבים אלא לשאריו בלבד ואשר הגדרתם נקבעה בחוק פיצוי פיטורין.

לפיכך, מאחר וילדיו של המנוח הינם בגירים, יועברו כל כספי הפיצויים לטובת אלמנתו שהינה לעניין זה שאריו היחידה של המנוח. במידה ומשה לא היה קובע מוטבים בפוליסת הביטוח שלו, כספי הצבירה בפוליסה בכל הקשור לחלקים הראשון והשני, היו מתחלקים ע"פ קביעת צו הירושה (50% + 25% + 25%) וכאמור בחלק השלישי בכל מקרה רק שאריו ע"פ חוק (אלמנתו) ייהנו מכספים אלו.

מקרה נוסף הוא של דודו, שהצטרף לקרן פנסיה במסגרת עבודתו כשכיר, כאשר לקרן זו הופקדו הפרשות זהות כמפורט בדוגמא הקודמת. במסגרת הפרשות אלו, כוללת קרן הפנסיה מרכיב כיסוי ביטוחי למקרה מוות שישולם לשיעורין (כקצבה חודשית) לשאריו ע"פ הפירוט שיפורט בהמשך וכן כוללת הקרן מרכיב לחיסכון ופיצויים. 
גם פה רצה הגורל, ודודו טבע בחוף הצוק לאחר שניסה להציל את משה (מהמקרה הקודם עם המדוזה). באמת טרגדיה נוראה.

דודו רשם את אשתו וארבעת בנותיו כמוטבים בקרן הפנסיה בחלקים שווים. לאחר מקרה המוות המצער, הוציאה אלמנתו צו ירושה מבית משפט לענייני משפחה ובו נקבע כי היא זכאית לשיעור של 50% מכספי הצבירה וכל אחת מבנותיו, זכאית לשיעור של 12.5% מכספים אלו.

גם במקרה זה, צו הירושה אינו רלוונטי לכאורה, לפיכך כיצד יחולקו כספי הצבירה?

 • חלק ראשון: סכום הביטוח בכיסוי למקרה מוות - שארים סכום הגמלה החודשית, ישולם לאלמנת המנוח בשיעור של 60% מגמלת הזקנה לה היה זכאי דודו באם היה זוכה להגיע לגיל פרישה (כיום 67 לגבר ו- 64 לאשה) בנוסף, ישולם סך בשיעור של 20% (מאותה קצבת זקנה לה היה זכאי דודו בגיל פרישה) נוספים, עבור כל ילד אך לא יותר משיעור מצטבר של 100% מהגמלה לה היה זכאי דודו. תוספת גמלת שארים זו (אותם 40% הנוספים על גמלת שארים של אלמנתו) תשולם עד שימלאו לכל בנותיו של דודו 21 שנים ולאחר מכן, תזכה אלמנתו לגמלת שארים בשיעור של 60% לכל ימי חייה.
 • חלק שני תגמולים: הכספים שנצברו מהפרשה משותפת בשיעור של 5% עובד + 5% מעסיק כל הכספים שנצברו בקופה זו, משמשים כבסיס לתשלום גמלת השארים ולפיכך אינם ניתנים למשיכה.
 • חלק שלישי, פיצויים: הכספים שנצברו מהפקדת המעביד בשיעור של 8.33% בחלק זה, כמו בחלק השני, כל הכספים שנצברו בקופה זו, משמשים כבסיס לתשלום גמלת השארים ולפיכך אינם ניתנים למשיכה.

ניתן להתרשם כי חיסכון פנסיוני במסגרת קרן פנסיה, מהווה ביטחון סולידי לשארי המבוטח: עבור בת זוגו - לכל ימי חייה, ולגבי ילדיו, ביטחון כספי עד הגעתם לגיל בגרות וליכולת יצירת עצמאות כלכלית בגיל 21.

בבואכם להצטרף לתוכנית סוציאלית, הן במסגרת קרן פנסיה והן במסגרת ביטוח מנהלים, רצוי להקפיד על רישום וקביעת המוטבים ע"פ בחירתכם החופשית (כמו בצוואה). כמו כן יש לזכור כי כספי הפיצויים, לעולם ישולמו ליורשכם החוקיים ללא קשר לקביעת המוטבים על ידכם.

קראו עוד על טיפים לשמירה על הבריאות ב-Relocation לחו"ל

כל שנותר הוא לאחל לכולנו בריאות ואריכות ימים.


הצעה לביטוח רפואי בחו''ל

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*על ידי לחיצה על 'שלח' אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש של אתר דיוידשילד


למידע נוסף לחצו כאן

Davidshield סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ.
החברה המבטחת- דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ