הגירת בני משפחה

אם אתה מבקש להפוך לתושב קבוע, בהתבסס על כך שיש לך קרוב משפחה שהינו אזרח או תושב קבוע של ארה"ב, עלייך לעבור את התהליך הבא: 

ראשית עליך לבדוק אם אתה עומד בתנאים, כפי שהם מפורטים כאן.

כדאי לדעת כי למשרד ההגירה יש סדר עדיפויות בטיפול הבקשות מסוג זה. כאן תוכל לקרוא מהו. 

על רשויות ההגירה לאשר את בקשת ההגירה שלך ע"פ טופס מס' I-130, שמחירו 185$, אותו ממלא קרוב המשפחה שלך (sponsor) בצירוף הוכחות חותכות שאכן אתם בני משפחה.

על ה- Department of State להחליט אם מגיע לך מספר ויזה מיד, גם אם אתה כבר שוהה בארה"ב.
מהרגע שאתה מקבל מספר ויזה, תוכל להגיש בקשה לויזה בעצמך.

ויזות נישואין

המצבים הרלוונטים לישראלים במקרה כזה הינם:

 • הגעת הארוס/ה לארה"ב (כשאחד מכם הוא אזרח ארה"ב)
 • הגעת הבעל/אישה לארה"ב (כשאחד מכם הוא אזרח ארה"ב)
 • הסרת סטטוס של תושב ארעי ע"י חתונה 

הגעת הארוס/ה לארה"ב

מי יכול להגיש את הבקשה

אם הינך אזרח ארה"ב המבקש להביא את ארוסתו, בעלת אזרחות זרה, לחתונה בארה"ב, תוכל לבקש עבורה ויזה מסוג K-1.

על שניכם להיות חופשיים להתחתן. כלומר, שניכם רווקים, גרושים או אלמנים. עליך להוכיח כי נפגשת עימה לפחות פעם אחת בשנתיים האחרונות. על הוכחה זו ניתן לוותר רק במקרים קיצוניים, במידה וקיימת הוכחה לכך שדרישה כזו תהווה בעיה חמורה מבחינה טקסית, מסורתית או דתית.
על החתונה להתקיים תוך 90 יום מכניסתה לארה"ב. באותו טופס תוכל גם להכניס את שמותיהם של הילדים, אם הם מתחת לגיל 21.

אם הינך תושב חוקי קבוע (legal permanent resident) ולא אזרח ארה"ב, לא תוכל להגיש בקשה לויזה K-1, להביא את ארוסתך, אולם תוכל להגיש בקשה להביא את אשתך (spouse). 

טפסים

על האזרח האמריקאי מבין שניכם להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס I-129Fׁׁׁׁׁׁׂ) Petition for Alien Fiance)
 2. ניתן להוסיף בטופס ילדים של ארוסתך, אם מתחת לגיל 21.
 3. הוכחות לכך שאתה אזרח ארה"ב - תעודת לידה, דרכון אמריקאי, Certificate of Naturalization או Certificate of Citizenship.
 4. למלא G-325A לשניכם
 5. תמונות פספורט שלך ושל ארוסתך שנלקחו עד 30 יום לפני הגשת הטפסים.
 6. תעודות גירושין, מוות או ביטול נישואין במקרה שאחד משניכם היה נשוי בעבר.
 7. הסכמה בכתב מהורים (אם אתה מתחת לגיל 16) 

מלא את הטפסים בהקפדה יתרה
ניתן להגיש אותם באחד הסניפים של ה US CIS הקרוב למקום מגוריך.


התהליך 

לאחר שהבקשה אושרה (בשגרירות אמריקאית מחוץ לארה"ב), ארוסתך חייבת להגיע לארה"ב ולהתחתן תוך 90 יום. אם החתונה לא התקיימה תוך 90 יום או שארוסתך התחתנה עם אחר, היא תידרש לעזוב את גבולות ארה"ב. 

עד חתונתכם, ארוסתך נמצאת במעמד nonimmigrant, כלומר במעמד של תייר ואינה יכולה לבקש הארכה לאחר 90 היום המוקצבים. 

אם ארוסתך מתכוונת לחיות ולעבוד בארה"ב, רצוי שתגיש בקשה לאזרחות קבועה (Permanent Resident) לאחר נישואיכם. 
אם לאו, יהיה על אשתך לעזוב את ארה"ב לאחר 90 יום מיום הגעתה לארה"ב. במידה ובקשתה תאושר, אשתך תקבל אזרחות קבועה על תנאי (conditional permanent residence) לתקופה של שנתיים. את התנאי ניתן להסיר בתנאים שיפורט בהמשך. 
ארוסתך יכולה להכנס לארה"ב פעם אחת ויחידה על ויזה K-1. אם היא תעזוב את ארה"ב לפני שהתחתנתם, היא לא תקבל אישור כניסה נוסף. 

עבודה

לאחר הגעתה לארה"ב, תוכל ארוסתך להגיש בקשה לעבוד בארה"ב (יש לקחת בחשבון שיתכן שה- USCIS לא יוכל לטפל בבקשה בטווח 90 היום שאמורה החתונה להתקיים). על ארוסך להגיש את הטופס I-765 על מנת שיאושר לה לעבוד. במידה ותגיש בקשה לשינוי הסטטוס שלה לאחר החתונה, תאלצו שוב להגיש את הטופס I-765. 

בדיקת סטטוס

תוכל לפנות לכאן על מנת לדעת מה הסטטוס של הבקשה שלך. 

כיצד לנהוג אם הבקשה לא אושרה?

אם בקשתכם נתקבלה בשלילה, תקבלו מכתב דחייה בדואר. 
זכותכם לערער לרשויות גבוהות יותר. מכתב הדחיה שתקבלו יכלול גם מידע כיצד והיכן לערער. 
באופן כללי, תוכל לערער תוך 33 יום מקבלת המכתב בדואר. 
עליך להגיש את העירעור במשרד שבו הגשת את הבקשה המקורית. 
יש לשלם 110$ ולמלא טופס I-290

למידע מפורט יותר לגבי בקשה שנדחתה והאפשרות לערער, אנא הקלק כאן

הבאת הבעל / אישה לארה"ב

אם הינך אזרח ארה"ב או תושב חוקי קבוע, תוכל להגיש בקשה לכך שאישתך (וההיפך כמובן) תתצטרף אליך למגורים קבועים ולעבודה בארה"ב. כספונסור של אשתך (או כספונסרית של בעלך) עלייך להוכיח כי ההכנסה הכספית של שניכם הינה 125% או יותר מעל קו העוני בארה"ב.

125%

קו העוני (2004)

גודל המשפחה

11,637$

9310$

2

15,612$

12,490$

3

19,587$

15,670$

4

27,537$

22,030$

5

31,512$

25,210$

6

טפסים 

 1. עליך להגיש Afiidavit of support for a relative או בשמו האחר - טופס I-184.
  מטרתו היא להבטיח שאשתך/בעלך לא יפלו לטורח על משלם המיסים האמריקאי
 2. עליך למלא טופס I-130 ולשלם 185$.
 3. העתק תעודת לידה או Cetificate of Naturalization או תעודת אזרחות שלך אם לא נולדת בארה"ב
 4. הגרין קארד שלך אם הינך תושב חוקי קבוע.
 5. 2 טפסים G-325A) Biographic Data Sheets) - לשניכם.
 6. תמונות פספורט שלך ושל אשתך שנלקחו עד 30 יום לפני הגשת הטפסים.
 7. העתק של תעודת נישואין
 8. תעודות גירושין, מוות או ביטול נישואין במקרה שאחד משניכם היה נשוי בעבר.

במקביל, על אשתך לנקוט בפעולות הבאות:

אם הנך תושב ארה"ב ואשתך הינה בעלת אזרחות זרה וכבר נמצאת בארה"ב, היא תוכל להגיש את הטפסים הבאים (ניתן להגיש אותם בו זמנית עם ה- I-130)

 1. להגיש את הטופס - I-485 טופס לרישום תושבות קבועה או שינוי סטטוס (עלות 315$)
 2. טופס G-325A - טופס פרטים אישיים
 3. טופס I-693 - בדיקות רפואיות
 4. 2 תמונות צבעוניות שנלקחו עד לפני 30 יום 
 5. I-864 -Affidavit of Support שמילא בעלך
 6. טופס I-765 - אישור לעבודה (אם אשתך מבקשת לעבוד תוך כדי תהליך אישור הויזה) - 175$
 7. I-130 - Petition for an Alien Relative מלווה במסמכים הנדרשים
 8. העתק תעודת לידה של האזרח (הבעל או האישה)
 9. טופס I-94 - הטופס הלבן שמקבלים במטוס ומחתימים אותו בביקורת גבולות

התהליך

 1. על ה- USCIS לאשר את הבקשה להגירה שאתה הגשת עבור אשתך
 2. במידה והבקשה אושרה הרשות תספק לאשתך מס' ויזה - גם אם אשתך כבר נמצאת בארה"ב
 3. אם אשתך כבר נמצאת בארה"ב, היא יכולה להגיש בקשה לשינוי לתושבות קבועה
 4. אם אשתך נמצאת בארץ למשל, היא תקבל הודעה ע"י השגרירות האמריקאית לבוא לסיים את התהליך

אם תהיו נשואים פחות משנתיים כשלאשתך תאושר תושבות קבועה, היא תקבל אותה על תנאי.

על מנת להסירה קרא כאן

שימו לב לכך שאם לא יוגש טופס I-751) 200$) עד 90 יום לפני יום הנישואין השני שלכם - התושבות על תנאי תבוטל אוטומטית וה- USCIS יחל בהליכים נגד בן הזוג. תקבלו הודעה המציינת כי לא עמדתם בתנאים להסיר את התנאי ואתם מתבקשים להופיע בבית משפט ל- hearing. שם תוכלו להסביר שופט באיזה מהלכים נקטתם ולהוכיח שפעלתם כשורה (או לא...). 

הסרת סטטוס ארעי ע"י חתונה:

 1. הגשת בקשה משותפת עם בן הזוג (בעל או אישה)
 2. במקרה של התאלמנות
 3. במקרה של סיום הנישואין בשל סיבה אחרת חוץ מאשר מות בן הזוג
 4. אם הילד/ים היו חשופים להתעללות מצד בן הזוג
 5. אם אתה ילד המגיש את הבקשה בנפרד מהוריך

כאן נתייחס רק לסיבה הראשונה, אולם הינך מוזמן לקרוא כאן אם הסיבות האחרות שהוזכרו כאן רלוונטיות עבורך.

 • א. עליכם להגיש טופס I-751 חתום ע"י שניכם
 • ב. העתק של ה- I-551 (תעודת תושבות קבועה)
 • ג. הוכחות שלא התחתנתם רק מתוך רצון לעקוף את חוקי ההגירה של ארה"ב. מסמכים אלו יציגו הוכחות למגורים משותפים, הוכחה לרכוש משותף, תעודות לידה של הילדים שלכם.

באופן כללי גם נזכיר סוגים נוספים של ויזות נישואין: ויזה K-3ויזות מסוג V

הצעה לביטוח רפואי בחו''ל

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*על ידי לחיצה על 'שלח' אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש של אתר דיוידשילד


למידע נוסף לחצו כאן

Davidshield סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ.
החברה המבטחת- דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ