צה"ל

לגבי חיילי מילואים היוצאים ללימודים או עבודה בחו"ל (מתוך אתר אגף כח אדם בצה"ל, הקישור בתחתית העמוד)

רצוי ליצור קשר עם יחידת המילואים בכל מקרה של יציאה מתוכננת לחו"ל, על מנת לבדוק אם קיים צפי לקריאת החייל לשירות מילואים פעיל בתקופת השהות בחו"ל. 

אם הגיע לידי חייל המילואים צו קריאה לשירות מילואים בעודו בארץ, הצו מחייב את התייצבותו בהתאם. 
צו קריאה יהא בר-תוקף 4 ימים מהיום בו נמסר לדואר למשלוח. באם חייל המילואים יצא לחו"ל 4 ימים או יותר לאחר מועד משלוח הצו ובכוונתו לשהות בחו"ל בעת תקופת המילואים עליו לקבל אישור באמצעות קצין הקישור של יחידתו.

חייל המבקש לדחות את שרות המילואים בשל יציאה מתוכננת לחו"ל יכול לעשות זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. באם היציאה לחו"ל הינה מטעמים אישיים, עליו לפנות למפקד יחידתו כמפורט באתר זה תחת הכותרת "דחיית שירות מילואים".
  2. באם היציאה לחו"ל הינה מטעמים משקיים הקשורים בעבודתו - עליו לפנות לולת"ם עפ"י כללי הגשת בקשות לולת"ם המפורטים באתר זה תחת הכותרת "דחיית שירות מילואים" ובאתר ולת"ם.

יודגש, כי בכל מקרה בו לא אושרה בקשתו של החייל מחובתו להתייצב עפ"י הצו שבידו.

חייל מילואים שחזר ארצה ומצא כי במהלך שהותו בחו"ל נשלח אליו צו לשירות מילואים פעיל חלה עליו חובת ההתייצבות ביחידתו במועד תחילת השמ"פ, או תוך 21 ימים מיום חזרתו, לא כולל יום החזרה (במועד המאוחר מבין השניים), זאת אם לא תואם עימו מועד התייצבות שונה.

לגבי ישראלים העומדים לחזור ארצה מצ"ב הנוהל מתוך האתר של אגף כח אדם בצה"ל (הקישור מופיע בתחתית העמוד)

חייל מילואים אשר חזר ארצה לאחר שהייה בת 2-5 שנים בחו"ל שעונה להגדרת "תושב חוזר" (ע"פ הגדרת משרד הפנים או משרד הקליטה) והציג אישורים מתאימים לא יבצע שמ"פ ב-6 החודשים הראשונים לאחר חזרתו וב-6 החודשים שלאחריהם יבצע 14 ימי שמ"פ לכל היותר. 

חייל אשר חזר ארצה לאחר שהייה בת 5 שנים רצופות ומעלה בחו"ל ומוגדר כתושב חוזר כאמור ואשר ביקש שלא להיקרא לשירות מילואים במשך שנה מיום חזרתו ארצה - תאושר בקשתו"

הצעה לביטוח רפואי בחו''ל

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*על ידי לחיצה על 'שלח' אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש של אתר דיוידשילד


למידע נוסף לחצו כאן

Davidshield סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ.
החברה המבטחת- דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ