הוספת הודעה חדשה

דף הבית >> הוספת הודעה חדשה

לארכיון פורום מומחי ה-Relocation

חזרה לפורום

נושא:הרפורמה הצפויה בהגדרת "תושב ישראל" ו- "תושב חוץ" בפקודת מס הכנסה

לאחרונה פורסמה הצעת חוק, שבמסגרתה מוצע לעדכן את הגדרת "תושב ישראל" ו -"תושב חוץ" בפקודת מס הכנסה.
כיום, תושבתו של יחיד כתושב ישראל או כתושב חוץ נקבעת בהתאם למבחן מרכז החיים. מורכבות יישום מבחן מרכז החיים גרמה לחוסר וודאות ביחס לתושבותו של אדם. משכך, רשות המסים מציעה לקבוע מספר חזקות חלוטות המתבססות רק על מספר ימי השהייה של היחיד ומשפחתו בישראל או בחו"ל. במידה והחזקות תתקיימנה יראו ביחיד כתושב ישראל או כתושב חוץ, לפי
העניין. במקרים שאינם נופלים במסגרת אותן חזקות, יחול הדין הנוכחי, ותושבות היחיד תקבע בהתאם למבחן מרכז החיים.

בטרם נרחיב בפרטי הצעת החוק, נבקש להביא לתשומת ליבכם מספר נקודות חשובות:
1. הצעת החוק טרם עברה את הליכי חקיקה בכנסת. עם זאת, צפוי שההצעה במתכונתה הנוכחית או דומה, תושלם לכדי חקיקה בתקופה הקרובה.
2. קיימת האפשרות, כי יחידים אשר מסווגים לפי הדין הנוכחי כתושבי חוץ, יסווגו לאחר אישור הצעת החוק, כתושבי ישראל. לכן, אנו ממליצים לכל אותם יחידים שהיגרו לאחרונה או צפויים להגר לחו"ל, להקדים ולהסדיר את מעמדם כתושבי חוץ מול רשויות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, בטרם השלמת הליכי חקיקת הצעת החוק.
נפרט להלן את כללי החזקות :

החזקות אשר בהתקיים אחת מהן יראו יחיד כתושב ישראל (הדיון המוצע):
חלופה 1 - אם בשנה מסוימת היחיד שהה בישראל 183 יום או יותר וכן בשנ ה שלפניה או שלאחריה היחיד שהה
בישראל 183 יום או יותר (מבחן זה בודק את ימי השהייה של יחיד במשך שנתיים)
חלופה 2 - אם בשנה מסוימת היחיד שהה בישראל 100 יום או יותר; וסך כל תקופת שהותו בישראל באותה שנת
מס ובשתי שנות המס שקדמו לה, הינה 450 יום או יותר (מבחן זה בודק את ימי השהייה של יחיד במשך שלוש שנים;
חריג לחזקה: החזקה לא תחול אם בכל אחת משלוש השנים שלעיל היחיד שהה במדינה שלה יש אמנת מס עם מדינת ישראל למעלה מ-183 ימים והוא מסווג כתושב לצרכי מס באותה מדינה (על ידי המצאת אישור תושבות מאותה מדינה).
חלופה 3 - אם בשנה מסוימת היחיד שהה בישראל 100 יום או יותר ובן זוגו (לרבות ידוע בציבור) הוא תושב ישראל (מבחן זה בודק את ימי השהייה של יחיד בשנה מסוימת וכן את תושבות בן זוגו).

דגשים לחזקות שלעיל:
1. בהתקיים אחת החלופות המפורטות לעיל, היחיד יחשב לתושב ישראל בכל שנת המס.
2. הצעת החוק מציינת, כי יחיד עדיין יכול לטעון שהינו תושב ישראל רק בחלק משנת המס - למשל, במידה והיחיד היגר לחו"ל במהלך השנה, הוא יכו ל לטעון, כי הינו תושב חוץ כבר מיום עזיבתו. על אותו משקל, יחיד אשר שב לישראל מחו"ל, עדיין יכול לטעון שהינו תושב ישראל רק מיום הגעתו ארצה.
3. כללי קביעת התושבות באמנות המס גוברות על הוראות החזקות החלוטות - כך למשל, יחיד אשר מוגדר כתושב חוץ בהתאם לאמנת המס הרלוונטית, אך מוגדר כתושב ישראל בהתאם לחזקות דלעיל, יסווג כתושב חוץ.

(המדינות העיקריות כיעד הגירה אשר אין להן אמנת מס עם ישראל הן קפריסין, הונג-קונג וגיברלטר)

החזקות אשר בהתקיים אחת מהן יראו יחיד כתושב חוץ (הדין המוצע):
חלופה 1 - בכל אחת מהשנים הנבחנות היחיד שהה פחות מ - 30 יום בישראל (חריג לחזקה: החזקה לא תחול אם בתוך
30 יום הראשונים של השנה הראשונה או בתוך 30 יום האחרונים של השנה האחרונה (מבין שנות המס הנבחנות), היחיד שהה בישראל 15 יום או יותר).
חלופה 2 - בכל אחת מהשנים הנבחנות, היחיד ובן/בת זוגו שהו פחות מ - 60 יום בישראל (חריג לחזקה: החזקה לא תחול אם בתוך 60 יום הראשונים של השנה הראשונה או בתוך 60 יום האחרונים של השנה האחרונה (מבין השנים הנבחנות), אחד מבני הזוג שהה בישראל 30 יום או יותר).
חלופה 3 - בכל אחת מהשנים הנבחנות, היחיד ובן זוגו שהו פחות מ-100 יום בישראל ובכל אותן שנים שהו למעלה מ- 183 ימים במדינת אמנה וסווגו בה כתושבים לצרכי מס (על ידי המצאת אישור תושבות מאותה מדינה) (חריג לחזקה: החזקה לא תחול אם בתוך 100 יום הראשונים של השנה הראשונה או בתוך 100 יום האחרונים של השנה האחרונה (מבין שנות המס הנבחנות), אחד
מבני הזוג שהה בישראל 50 יום או יותר .

"שנות המס הנבחנות" מוגדרות בהצעת החוק, כאחת מהחלופות הבאות:
1. שנת המס ו-3 שנות המס שלאחריה;
2. שנת המס, שנת המס שלפניה ושנת המס שלאחריה;
3. שנת המס, ושתי שנות המס שלפניה.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים ליחידים אשר שוהים בחו"ל, להקפיד ולשהות עד 29 יום בישראל, על מנת שתחול לגביהן החזקה החלוטה לפיה הינם תושבי חוץ.

עד כאן המזכר אודות הצעת החוק לקביעת סיווגם של יחידים כתושבי ישראל או כתושבי חוץ. ככל שהצעת החוק תאושר, משרדנו יעדכן בנושא.אם אתה כבר רשום לחץ על כניסה לחברים

כדי להוסיף הודעה חדשה לפורום רילוקיישן, עלייך להירשם כחבר לחץ כאן להרשמה

הצעה לביטוח רפואי בחו''ל

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*על ידי לחיצה על 'שלח' אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש של אתר דיוידשילד


למידע נוסף לחצו כאן

Davidshield סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ.
החברה המבטחת- דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ